Hotline 0942450148

Delticom AG - Yleiset sopimusehdot

§ 1 Sopimuksen solminen / tilaaminen

Internetportaali www.fleet24.fi on tarkoitettu vain yrityksille, ei kuluttajille. Kuluttajalla tarkoitetaan näissä sopimusehdoissa luonnollista henkilöä, joka solmii oikeustoimen muuhun tarkoitukseen kuin elinkeinotoimintaansa tai itsenäistä ammatinharjoittamista varten. Edellä määritettyjä kuluttajia pyydämme käyttämään www.fleet24.fi

Yritykset voivat tilata internetportaalimme kautta siellä tarjolla olevia tuotteita verkkolomakkeella tai puhelimitse. Antamalla tilauksessa pyydetyt tiedot ja lähettämällä tämän tilauksen teet meille sitovan tarjouksen; tilaaminen puhelimitse ja internetissä on täten oikeudellisesti yhtä sitovaa. Tilaamalla sitoudut hyväksymään Delticom AG:n yleiset sopimusehdot niiden kulloinkin voimassa olevassa muodossa ja ostamaan tilaamasi tuotteet. Vahvistamme tilauksesi sen saatuamme siitä kertovalla ilmoituksella. Tämä vahvistus tilauksen vastaanottamisesta ei merkitse tilauksen hyväksymistä. Sopimus astuu voimaan vastaanotettuasi ja hyväksyttyäsi tilaamasi tuotteet, kuitenkin viimeistään 10 päivän palautusajan päättymisen jälkeen.

§ 2 Yleiset toimitus- ja maksuehdot

Valittavanasi on kaksi toimitusvaihtoehtoa. Voit valita toimituksen joko laskutusosoitteeseen tai johonkin toiseen toimitusosoitteeseen. Toimitamme vain Suomessa sijaitseviin toimitusosoitteisiin.
Tarjoamme seuraavat maksutavat:

§ 3 30 päivän palautustarjous

Haluamme, että olet tyytyväinen kaikkiin toimituksiimme. Siksi voit palauttaa kaikki meiltä ostamamme tuotteet 30 päivän kuluessa. Vapaaehtoinen 30 päivän palautustarjouksemme ei koske niiden tuotteiden toimituksia, jotka valmistetaan asiakkaan toivomukset huomioon ottaen.

Palautustarjouksemme ei sisällä lähetyskuluja. Yritykset maksavat itse lähetyskulut. Lisätietoja lähetyskulujen suuruudesta on otsikon "Palautusmääräykset" alla. Käytä lähetyspakkauksiamme. Suojaa tuotteet vaurioilta. Renkaat on laitettava puhtaassa kunnossa lähetysvalmiiksi ja sidottava kahden renkaan nippuihin. Jos palautat tuotteita, jotka vaurioituivat huolimattomassa käsittelyssä tai puutteellisen pakkauksen takia takaisinlähetyksessä, pidätämme itsellemme oikeuden kieltäytyä maksamasta korvausvaatimuksia. Kuljetusyhtiöt ottavat vastaan vain riittävästi pakattuja tuotteita.

§ 4 Omistuksenpidätys

Pidätämme itsellemme omistusoikeuden kaikkiin toimittamiimme tuotteisiin, kunnes kaikki sinulta tai tuotteet vastaanottaneelta henkilöltä vaatimamme ehdot on täytetty. Tämä koskee myös tulevia vaatimuksia. Toteuttaaksemme omistuksenpidätyksen olemme oikeutettuja vaatimaan välitöntä tuotteiden palautusta pidätysoikeuden ollessa poissuljettu, paitsi jos kyseessä ovat lainvoimaisesti todetut tai riidattomat vastavaatimukset.

§ 5 Virhevastuu/reklamaatiovelvollisuus

Mikäli osto on kummallekin osapuolelle liiketoimi, ostajan tulee tarkastaa tuote välittömästi sen jälkeen, kun myyjä on toimittanut tuotteen, sikäli kuin tämä on mahdollista tavanomaisessa liiketoiminnassa, ja mikäli ostaja havaitsee virheen, hänen tulee ilmoittaa siitä myyjälle välittömästi.

Mikäli ostaja ei ilmoita virheistä, hänen katsotaan hyväksyvän tuotteen, ellei kyseessä ole virhe, joka ei ollut havaittavissa tarkastuksen yhteydessä.

Virhevastuu on lakisäännöksistä poiketen 12 kuukautta.

§ 6 Internetportaaleitamme koskeva virhevastuu

Tarjoamme verkkosivumme hyväksi kokemallamme tavalla. Emme takaa, että internetportaalit vastaavat vaatimuksiasi ja että ne ovat saatavana aina keskeytyksettä, oikea-aikaisesti, varmasti ja virheettömästi. Internetportaaliemme käyttö tapahtuu omalla vastuullasi; emme erityisesti ole vastuussa tuloksista, jotka voivat aiheutua internetportaalien käytöstä, sekä internetportaalien kautta saatujen tietojen paikkansapitävyydestä.

§ 7 Immateriaalioikeuksien suojelu

Tekijänoikeuslaki ja muut suojaavat lait suojaavat verkkosivujemme tekstejä, kuvia, äänitehosteita, grafiikoita, animaatioita ja videoita sekä niiden sijaintia verkkosivuillamme. Näiden verkkosivujen sisältöä ei saa kopioida, levittää, muuttaa tai antaa kolmannen osapuolen käytettäväksi. Lisäksi muutamat verkkosivuistamme sisältävät kuvia, joiden tekijänoikeudet kuuluvat kolmannelle osapuolelle. Jos toisin ei ole ilmoitettu, kaikki verkkosivuillamme esiintyvät merkit ovat tavaramerkkioikeuden suojaamia. Verkkosivujemme kautta ei ole mahdollista saada immateriaalioikeuksien käyttölisenssiä meiltä eikä kolmannelta osapuolelta.

§ 8 Tiedotusvelvollisuudet/tietosuoja

Rekisteröityessäsi sinun on annettava meille osoite- ja henkilötietojasi; tallennamme nämä tilauksen käsittelyssä vaadittavat tiedot. Voit luonnollisesti muuttaa näitä tietoja tilatessasi tai myöhemmin verkkosivujen kohdissa "Tilaukseni" tai "Yhteydenotto" (internetportaalin mukaan). Rekisteröidyttyäsi saat meiltä salasanan ja tilisi nimitiedot. Sinun tulee varmistaa, etteivät salasana ja tili ole kolmannen osapuolen käytettävissä. Olet velvollinen ilmoittamaan Delticom AG:lle välittömästi, mikäli salasanaasi tai tiliäsi on käytetty väärin. Molemmat sopimuksen osapuolet voivat irtisanoa tilisi milloin tahansa ilman perusteluja. Tällöin Delticom AG sulkee tai poistaa tilisi ja kaikki tallennetut tiedot.

§ 9 Sovellettava laki

Näihin sopimusehtoihin sovelletaan yksinomaan Saksan liittotasavallan lakia. YK:n yhtenäisen kauppalain (Yleissopimus kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista 11.04.1980) soveltaminen ei ole mahdollista. Edellä olevissa sopimusehdoissa mainittujen lakitietojen tarkoituksena on vain antaa lisätietoja, eikä Suomen lakia voida soveltaa niiden johdosta.

§ 10 Oikeuspaikka/muuta

Oikeuspaikka on Delticom AG -yrityksen kotipaikka Hannover. Tämä on yksinomainen oikeuspaikka, ellei muuta ole kirjallisesti sovittu.

Suorituspaikka on Delticom AG:n toimipaikka, ja vaaranvastuu siirtyy, kun myyjä luovuttaa tuotteen toimipaikassaan kuljetusyhtiölle.

Yleiset sopimusehdot, versio: 16.10.2015

Delticom AG
Brühlstr. 11
30169 Hannover
Germany

Puhelin: 0942450148
http://www.fleet24.fi/

Rekisteröidy nyt!
© 2001-2024 Delticom AG - fleet24.fi - 15.07.2024 01:02